اقیانوس عینک آفتابی گوچی Gucci تابستان

اقیانوس: عینک آفتابی گوچی Gucci تابستان اطلاعات شماره زندگی تصویر پرفروش افزایش

گت بلاگز اخبار اجتماعی دیگر نباید به دنبال گزینه‌های مشهور جهت شهرداری باشیم / علیخانی

به گزارش جماران، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه فردا (یکشنبه) راجع به فرآیند گزینش شهردار تصمیم گرفته خواهد شد، گفت: دیگر نباید به دنبال

دیگر نباید به دنبال گزینه‌های مشهور جهت شهرداری باشیم / علیخانی

علیخانی: دیگر نباید به دنبال گزینه های مشهور جهت شهرداری باشیم

عبارات مهم : ایران

محمد علیخانی یادآور شد: پایتخت شهرداری عملگرا می خواهد.

به گزارش جماران، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه فردا (یکشنبه) راجع به فرآیند گزینش شهردار تصمیم گرفته خواهد شد، گفت: دیگر نباید به دنبال گزینه های مشهور جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران باشیم، آیا که پایتخت نیازمند یک شهردار عملگراست.

دیگر نباید به دنبال گزینه‌های مشهور جهت شهرداری باشیم / علیخانی

محمد علیخانی، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با فرایند گزینش شهردار گفت: فردا (یکشنبه) در جلسه هم اندیشی شورای شهر در رابطه با فرایند گزینش شهردار تصمیم خواهیم گرفت. در این جلسه روی سازوکار و چارچوب های گزینش شهردار بعدی بحث خواهد شد.

علیخانی با اشاره به فرایند گزینش شهردار در وقت شروع به کار شورای شهر افزود: احتمالا فرایند گزینش شهردار مشابه دفعه قبل خواهد بود، با این حال ممکن است دوستان شورا پیشنهاد جدیدی نیز داشته باشند. این پیشنهادات طرح شده است و در رابطه با آن ها تصمیم خواهیم گرفت.

به گزارش جماران، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه فردا (یکشنبه) راجع به فرآیند گزینش شهردار تصمیم گرفته خواهد شد، گفت: دیگر نباید به دنبال

عضو شورای شهر در رابطه با گزینه های پیشنهادی مطرح شده است جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: افرادی مطرح شده است اند ولی از نظر من باید بر اساس برنامه، گزینه ها را گزینش کنیم و به دنبال افراد دارای نام و نشان نباشیم. نباید دنبال افرادی باشیم که صرفا مشهور بوده و مسئولیت های مهم داشته اند، من شخصا به دنبال چنین گزینه هایی نیستم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک در رابطه با معیارهای خود جهت گزینش شهردار آینده ادامه داد: من به دنبال پیشنهاد افرادی جهت پست شهرداری هستم که برنامه داشته و عملگرا باشند. وقت به سرعت در حال سپری شدن هست، ۷ماه از عمر شورای شهر گذشته است و در این دوران با مشکلاتی زیادی روبه رو شدیم.

علیخانی با بیان اینکه شورا اگر می خواهد موفق باشد باید بر اساس برنامه، گزینه ها را گزینش کند، افزود: باید روی کسی تمرکز کنیم که جهت پایتخت کشور عزیزمان ایران برنامه مناسبی داشته باشد. فردی که بتواند اولویت های خود را در برنامه مشخص کرده و برنامه هایش شعاری و کلی نباشد.

دیگر نباید به دنبال گزینه‌های مشهور جهت شهرداری باشیم / علیخانی

این عضو شورای شهر بااهمیت ترین معضل پایتخت کشور عزیزمان ایران را ترافیک و آلودگی دانست و راجع به شاخصه های گزینه های احتمالی شهردار آینده تصریح کرد: افراد مورد نظر باید دارای برنامه ای با توانایی سنجش و ارزیابی باشند. من به دنبال فردی به عنوان شهردار بعدی هستم که عملگرا باشد تا بتوانیم این همه مشکلی که در پایتخت کشور عزیزمان ایران با آن روبه رو است را بالاخره حل کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا دلواپس بلاتکلیفی در شهرداری و موج استعفا ها نیست، تصریح کرد: اتفاقا افرادی که با رفتن یک فرد پست خود را ترک می کنند، بهتر است بروند. این رفتن نشان می دهد که این افراد به خاطر خدمت به مردم نیامدند بلکه به خاطر فرد آمدند و امروز هم به خاطر یک شخص تصمیم گرفته اند، بروند.

به گزارش جماران، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه فردا (یکشنبه) راجع به فرآیند گزینش شهردار تصمیم گرفته خواهد شد، گفت: دیگر نباید به دنبال

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | شهردار | برنامه | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz